U bent hier

Adressen

predikant kapelgemeente
vacant

Scriba kerkenraad:
De heer Y. Visser
Leidijk 54
9202 VB Drachten
Telefoon 0512-530257
E-mail: dhr. Y. Visser

Ledenadministradtie:
De heer Jouke van der Wal
Inialoane 26
9263 RD Garyp
Telefoon 0615492527
E-mail: Jouke van de Wal

Secretaris college van kerkrentmeesters:
De heer J. van der Wal
Eendrachtsweg 5
9265 PH Garyp
Telefoon 0511-521880
E-mail: dhr. J. van der Wal

Secretaris college van diakonie:
Mevrouw H.J. Hoekstra  - Veenstra
Bourren 18
9255 KL Tytsjerk
Telefoon 0511 - 432404  
 

Koster van de Kapelkerk
De heer L. Jonkman
Lege kamp 14
9247 GV Ureterp
Telefoon 0512-522266 
Email: dhr L.Jonkman