U bent hier

Agenda

04 apr.  19.00 uur   Cathechisatie jongste groep bij de Chr. Geref. kerk
04 apr.  20.00 uur   Cathechisatie oudste groep bij de Chr. Geref. kerk
05 apr.  19.30 uur   Kerkeraadsvergadering 
06 apr.  20.00 uur   Bijbelleerhuis bij Massoud en Eline
07 apr.  15.00 uur   Ouderenmiddag in de Rank
11 apr.  19.00 uur   Cathechisatie jongste groep bij de Chr. Geref. kerk
11 apr.  20.00 uur   Cathechisatie oudste groep bij de Chr. Geref. kerk
12 apr.  19:30 uur   Bijbelkring in zalencentrum de Rank
28 apr.  20.00 uur   Moderamen in de consistorie