U bent hier

Pastoraat

De kerkenraad van de Kapelgemeente ziet het persoonlijk contact tussen de ambtsdragers en de leden van de gemeente als een wezenlijk onderdeel van haar werk. Daarom hecht zij ook grote waarde aan het huisbezoek, zowel van de predikant als van de ouderling. Het is van groot belang dat een kerkenraad weet wat er leeft en speelt bij de gemeenteleden.

Juist in het persoonlijk contact kunnen zowel de eigen omstandigheden van betrokkene(n) alsook de geloofsvragen aan de orde komen. Tijdens zo'n pastoraal bezoek openen we dan ook graag met elkaar de Bijbel om een Woord van God in de concrete situatie te horen, en sluiten we het gesprek met gebed af waarin we het besprokene bij de Heere neerleggen.

Naast ambtsdragers zijn ook bezoek(st)ers in de gemeente actief. Zij richten zich voornamelijk op het bezoeken van de oudere gemeenteleden.

Naast leden van de Kapelgemeente kunnen ook anderen een beroep doen op pastorale bijstand. Wie hiervan gebruik wil maken kan daartoe rechtstreeks contact opnemen met dhr Jac. de Jong (0512) 364829